Truy cập nội dung luôn

TUYỂN DỤNG

Tìm kiếm những ứng viên tài năng – những người bạn đồng hành cùng Medcomtech chinh phục đỉnh thành công.

Quản lý kinh doanh ngành hàng

       Số lượng: 01 tại Hà Nội; 01 tại Tp Hồ Chí Minh
       Hạn nộp hồ sơ: Ngày 31/03/2018

 

Nhân viên kinh doanh

       Số lượng: 01 tại Hà Nội; 01 tại TP Hồ Chí Minh

       Hạn nộp hồ sơ:  Ngày 31/03/2018

Nhân viên kỹ thuật

      Số lượng: 01 tại TP Hồ Chí Minh
      Hạn nộp hồ sơ: Ngày 31/03/2018

 

Nhân viên giao hàng

       Số lượng: 01 tại TP Hồ Chí Minh

       Hạn nộp hồ sơ: Ngày 31/03/2018

© Bản quyền 2017 Medcomtech 

+84 243 22 16 370  l   contact@medcomtech.vn 

P.1706 - Licogi 13 - 164 Khuất Duy Tiến -  Thanh Xuân - Hà Nội

Liên hệ

Follow us on facebook

Follow us on youtube

Medcomtech

We care, We deliver